Dogodki in prireditve

PROGRAM PRIREDITEV

JANUAR
Petnajsti tradicionalni Gasparijev nočni pohod ob polni luni na Veliko Špičko

FEBRUAR
Tradicionalno sodelovanje na sejmu »Turizem in prosti čas« v Ljubljani
Rekreacija za krajane v Osnovni šoli »Maksima Gasparija« v Begunjah
Zbiranje ljudskih pripovedi in priprava gradiva za objavo.( Študijski krožek)
Nadaljevanje projekta oživitve vaškega jedra z ureditvijo dodatnih cvetličnih nasadov, stojalo za kolesa, dodatne klopi, …

MAREC
Sodelovanje s » Plesnim društvom kolesar« pri Novjorškem teku in pohodu

APRIL
Sodelovanje v vseslovenski akciji na dan zemlje » očistimo Slovenijo«
V sodelovanju z OŠ Maksim Gaspari, Begunje-vzdrževanje starih sadovnjakov (obrezovanje, cepljenje, obiranje jabolk)
Ureditev, zasaditev in vzdrževanje zelenic na vstopnih točkah Menišije: Siva glava, Zaprtiska, konec Begunj,
vaga, spodnje korito, spomenik Jožetu Debevcu, križišče Selšček
Dopolnjevanje sprehajalne poti «Po medvedovih stopinjah«. Večletna aktivnost.
Naravoslovna učna pot v Dobcu – obnova markacij in postavitev manjkajočih smernih tablic poškodovanih ob žledolomu.
Kolesarska pot po Menišiji – redna obnova markacij, redno obsekovanje vej
Tekoče vzdrževanje sprehajalne poti »Po medvedovih stopinjah« – košnja, obsekovanje vej
Organizacija pohoda po novi krožni sprehajalni poti »Po poteh kartuzijanov « Relacija: Begunje, Brezje, Cerknica, Begunje

MAJ
Razstava del Marijana Mančka v Kulturnem središču Begunje
Nedelja 21.5.
9.00 uri V počastitev občinskega praznika kolesarjenje po Meniševski kolesarski poti,
Interno izobraževanje novih vodnikov, za vodenje po Menišiji
Sodelovanje s TIC Cerknica ob »Dnevu parkov« – voden kolesarski izlet po Menišiji

JUNIJ
Nedelja,18.6.
17:00 uri V počastitev občinskega praznika kulturna prireditev » Na lepi Menišiji«
Izobraževalna ekskurzija za vodnike, člane TDM in lokalne ponudnike
Organizacija kmečke tržnice ob lokalnih in okoliških prireditvah
V počastitev državnega praznika »Dan državnosti« kresovanje po stari ljudski šegi, na Cerkvenem griču v Selščku

JULIJ
22. in 23. V Selščku dvodnevna etnološka prireditev »Mnogokosje«
Zavetišče na Špički – Priprava idejne zasnove in izdelava potrebne dokumentacije. Pridobitev lokacijske informacije.
Voden pohod po sprehajalni poti » Medvedove stopinje«

AVGUST
Sodelovanje z Zavodom pekarna pri prireditvi »Zacopraj si dan« na sprehajalni stezi »Po medvedovih stopinjah«.

SEPTEMBER
V sodelovanju z OŠ Begunje jesenski pohod po » Medvedovih stopinjah« za šolarje in njihove starše (pohod treh generacij)

OKTOBER
Gobarska razstava v Begunjah, šolanje in kultura nabiranja gob
Jabolčni dan na Menišiji – razstava starih sort meniševskega sadja in predstavitev sadnih dobrot

NOVEMBER
Partnersko sodelovanje pri oživitvi poti »Po sledeh najdaljšega jambora Rakitna – Trst«

DECEMBER
Prednovoletno srečanje krajanov v Begunjah