O nas

Turistično društvo MENIŠIJA je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo s skupnimi cilji:

• spodbujanje turistične ponudbe in povpraševanja na območju Menišije
• spodbujanje k urejenosti kraja
• spoštovanje naravo varstvenega koncepta za razvoj območja
• spodbujanje razvoja okolju prijaznih oblik turizma in rekreacije
• razvoj nadzorovanega obiska gostov
• prizadevanje za dvig kvalitete turistične ponudbe
• promocijo turističnih znamenitosti območja Menišije
• razvoj turističnih kmetij
• vodenje turistov na svojem območju.
 

PODATKI O DRUŠTVU

UPRAVNI ODBOR

predsednik:
Marko Beličič

podpredsednik:
Jakob Matičič

tajnik:
Janez Košir

blagajnik:
Maksinilijan Rudolf

člani upravnega odbora:
Radivoj Jesenšek
Maksimiljan Turšič
Fani Zrimšek
Marija Košir
Marjan Loboda

nadzorni odbor:
Janez Škrlj
Jadranka Janeš
Valerija Vovk

disciplinska komisija:
Miha Boštele
Marko Kranjec
Lucija Bavdek Ahčin

kp_zlozenka2